Provtagningskärl/fixering

Aleris Medilab tillhandahåller provtagningskärl för mindre preparat.

Preparatrör 10 mL eller preparatburk 30 mL. Kärlen innehåller 4 procent fosfatbuffrad (pH 7,0) formaldehydlösning (10 procent formalin).

Det är viktigt att mängden formaldehydlösning (formalin) är tillräcklig för det aktuella provet. Mängden formalin bör helst vara minst 10 gånger så stor som preparatets volym.

Säkerhetsdatablad för Formaldehyd

För stora preparat se under respektive provtyp i Provtagningsanvisningar.

För fixering av cytologiska prover se anvisningar för respektive provtyp i Provtagningsanvisningar.

Numrering av provkärl och glas

Till toppen av sidan