ALAT (S-)

Analys och provtagningsanvisning

Alaninaminotransferas

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid misstanke på levercellsskada.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Referensintervall
Flickor 1 v - 8 år 0,13 - 0,39
Pojkar  1 v - 8 år 0,12 - 0,29
9 - 18 år 0,17 - 0,51
Kvinnor  > 18 år < 0,76
Män  > 18 år < 1,2

 Enhet: µkat/L

Hantering/hållbarhet Se info >>
Hållbarhet centrifugerat prov:
2 dygn i rumstemperatur och 7 dygn i kyl.
Vid längre tids förvaring skall serum hällas av och frysas vid -20 °C, och skickas fryst till laboratoriet.
Ackrediterad Ja
EDI-kod
NPU19981
Senast uppdaterad 2018-01-19
Sidansvarig Ulrika Nienhuysen
Till toppen av sidan