Anti-ENA screening (S-)

Analys och provtagningsanvisning

Extraherbara nukleära antigen (screening), antikroppar mot

System S-
Specialitet Klinisk kemiImmunologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid utredning av bindvävssjukdom, kollagenos och SLE.

Vid positiv ANA >25 enh med kornigt eller homogent mönster utförs anti-ENA screening.

Vid positiv anti-ENA screening analyseras specificiteten mot de ingående antikropparna anti-SSA, anti-SSB, anti-centromerer, anti-Scl-70, anti-RNP70, anti-RNP70(U1), anti-Sm, anti-jo-1.

Enskilda antikroppar kan även beställas separat. Anti-SSA och anti-SSB finns förtryckta på remissen, de övriga beställs under ”Övriga analyser”.

Om gränsvärden erhålls vid stark klinisk misstanke om inflammatorisk systemsjukdom, kan det vara av värde att ta om prover efter en tid för att se om antikroppskoncentrationen är stigande.

Se ytterligare information - Nya metoder angående analys av anti-ENA >>
Se ytterligare information - Tolkning av ANA, anti-ENA och anti-dsDNA >>

Material/Provtagning

Gelrör, gul/röd propp.

Serum, med och utan gel.

Referensintervall

Positiv eller negativ

EDI-kod ML200433
Senast uppdaterad 2014-10-08
Sidansvarig Ulrika Nienhuysen
Till toppen av sidan