CRP (snabbtest) (P-)

Analys och provtagningsanvisning

C-reaktivt protein (snabbtest)

System P-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, närlaboratorier,
tel. 08-123 192 42
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid differentialdiagnostik mellan bakteriella och virusbetingade infektioner, samt vid inflammatoriska tillstånd.

Material/Provtagning

EDTA-rör, lila propp alternativt kapillär provtagning.
 


Referensintervall

< 10,0 mg/L

Övrigt

P/B-CRP utförs vid närlaboratorierna.
Centrallaboratoriet utför S-CRP, högkänslig metod.

Ackrediterad Ja
EDI-koder närlab P-CRP  ML200126
B-CRP  ML100536  
Senast uppdaterad 2018-12-27
Sidansvarig Ulrika Nienhuysen
Till toppen av sidan