Calcium (S-)

Analys och provtagningsanvisning

Ca

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Bör relateras till albuminkoncentrationen.
Vida indikationer, hög prioritet vid metabolisk ”screening”.

Material/Provtagning

Serumrör, gul/röd propp.
Använd ej stas.
Serum, med och utan gel  

Hantering/Hållbarhet

Låt röret stå minst 30 minuter för fullständig koagulering. Centrifugera inom 1 timme vid cirka 4000 rpm eller 2000 g i 10 minuter.
Från rör utan tillsats avskiljs serum efter centrifugeringen och förs över till ett transportrör.
Serum från gelrör behöver inte avskiljas om serum är helt fritt från blodkroppar och når laboratoriet inom 24 timmar.

Referensintervall
1 v - 5 mån 2,30 - 2,75
6 - 12 mån 2,45 - 2,75
1 - 17 år 2,32 - 2,67
> 17 år 2,15 - 2,50

Enhet: mmol/L           

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU01443
Senast uppdaterad 2014-03-06
Sidansvarig Ulrika Nienhuysen
Till toppen av sidan