Chlamydia pneumoniae (TWAR), ak (S-)

Analys och provtagningsanvisning

System S-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Serologi
Speciella remissuppgifter Kliniska symtom och insjukningsdatum.
Indikation/Bedömning

Misstanke om genomgången infektion med Chlamydophila peumoniae.
För säker diagnostik avseende på akut infektion är DNA-påvisning (PCR) att föredra, särskilt tididgt i förloppet.

Material/Provtagning

5 mL venblod i gelrör.
Akut och konvalescensprov bör tas.

Konvalescensprov 2- 3 veckor efter akutprov.
Gelrör

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport.
Om vänte- och transporttiden överstiger 1 dygn bör serum avskiljas före transport.

Övrigt Svarstid ca 1 vecka. Provet analyseras för IgG- och IgM-antikroppar. För diagnos krävs signifikant stegring av antikroppsnivån mellan akut och konvalescensprov. Enstaka prov ger mycket tveksam klinisk information eftersom antikroppar mot Chlamydophila pneumoniae är mycket vanliga.
Ackrediterad Ja
Nyckelord Chlamydia pneumoni, pneumoniae, lunginflammation, luftvägsinfektion, blod, antikroppar, IgG, IgM
Senast uppdaterad 2018-04-12
Sidansvarig Margareta Lannér Sjöberg
Till toppen av sidan