Chlamydia trachomatis, DNA

Analys och provtagningsanvisning

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi, tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Kliniska symtom, smittspårning, kontrollprov efter behandling.
Patientidentitet kan kodas om patienten så önskar. Resultat från kodade remisser är dock svåra att ta fram i efterhand.
Indikation/Bedömning

Symtom, partnerspårning, kontroll efter behandling, infertilitetsutredning. Analysen utförs med PCR som direkt påvisar Chlamydia trachomatis-DNA. Metoden detekterar även den s.k. muterade varianten. Vid behandlingskontroll kan PCR-analys utföras tre - fyra veckor efter avslutad behandling.

Material/Provtagning

Förpackning innehållande transportrör med transportmedium, orange kork, pipett samt en provtagningspinne, (Abbott multi-Collect Specimen Collection Kit®).
Klamydia-kit 

Rutinmässigt rekommenderas cervixprov/vaginalt prov eller urinprov från kvinnor och urinprov från män. I de fall diagnosen är särskilt angelägen kan känsligheten i testen ökas genom cervix-/vaginalprov i kvinnans urin.

Om samtidig provtagning för chlamydia PCR och gonorréodling avses, ta alltid prov för gonorréodling först.

 

Kvinnor

Urinprov

Patienten ska inte ha kastat vatten de senaste två timmarna.
- Första portionen urin samlas i en ren mugg. 
- C:a 3 mL av urinen förs över till transportröret med orange kork med hjälp av pipetten som medföljer kitet.
-Kontrollera att nivån efter tillsats av urin når upp till fönstret på transportröret.
OBS! Urinens nivå får inte vara under eller ovanför fönstret.
-Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.

Cervixprov

- Rengör portio med en bomullspinne som sedan slängs.
- För provtagning används provtagningspinnen i kitet. För in den bomullsförsedda ändan av pinnen i endocervix.
- Rotera pinnen 15 – 30 sekunder.
-Tag ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10 – 15 sekunder. Tryck ur pinnen mot rörväggen och kasta pinnen.
-Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.

Vaginalprov (även självprovtagning)

Se anvisning

 - För in provtagningspinnen som medföljer kitet c:a 4 cm in i vagina.
- Rotera pinnen utmed vaginalväggen i 15 – 30 sekunder.
-Tag ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10 – 15 sekunder. Tryck ur pinnen mot rörväggen och kasta pinnen.
- Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.

Urinprov + cervix-/vaginalprov

- Urinprov tages enligt ovan i uppsamlingskärl.
- Cervix-/vaginalprov tages som beskrivs ovan med provtagningspinnen som medföljer kitet.
- Tag ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10 – 15 sekunder. Tryck ur pinnen mot rörväggen och kasta pinnen.
- Tillsätt därefter c:a 3 mL av urinprovet med pipetten.
- Kontrollera att nivån efter tillsats av urin når upp till fönstret på transportröret.
OBS! Urinens nivå får inte vara under eller ovanför fönstret.
-Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.

 

Män

Urinprov

Provet tas enligt ovan vad som beskrivs som urinprovtagning för kvinnor.

Uretraprov

- För in provtagningspinnen som medföljer kitet    2 – 4 cm upp i uretra.
- Rotera pinnen 2 – 3 sekunder.
- Tag ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10 – 15 sekunder. Tryck ur pinnen mot rörväggen och kasta pinnen.
- Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.

 

Kvinnor och män

Rektumsekret

-Provtagning sker via proctoskop (OBS! Inget handskslem).
- Snurra provtagningspinnen mot slemhinnan.
- Tag ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10 – 15 sekunder. Tryck ur pinnen mot rörväggen och kasta pinnen.
-Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.

Svalgsekret

- Rotera pinnen mot bakre svalgväggen.
- Tag ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10 – 15 sekunder. Tryck ur pinnen mot rörväggen och kasta pinnen.
- Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.

Ögonsekret

- Flouresceinsalva/droppar får ej användas innan provtagning.
- Torka bort ev. purulent sekret.
- Rulla pinnen kraftigt mot insidan av undre ögonlocket.
- Tag ut pinnen, stoppa ner den i transportröret med orange kork och skaka kraftigt i 10 – 15 sekunder. Tryck ur pinnen mot rörväggen och kasta pinnen.
- Skruva på locket noggrant så att transportröret inte läcker.

Nasopharynx-aspirat

- Prov tas på nyfödda barn med misstänkt Chlamydia trachomatis-infektion.
- Till provtagningen används trakealsugset och sugkateter No8/sond.

Med vakuumsug

- Koppla sugkatetern till det lilla munstycket på sugsetet och en vakuumsug till det stora munstycket.
- För in katetern längs nässkiljeväggen tills spetsen når bakre nasopharynx.
- Sug till nasopharynxsekret syns i sugkatetern.
- Sug efter med två till tre mL koksaltlösning, ner i röret.
- Skruva på locket noggrant så att röret inte läcker.

Med 10 – 20 mL spruta:
- Koppla sprutan till sugkatetern, i övrigt som ovan vid provtagning med vakuumsug.

 

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl eller rumstemperatur upp till 14 dagar i väntan på transport.

 Övrigt

Svar lämnas 1-2 arbetsdagar efter att provet nått laboratoriet.
Anmälningsplikt och kontaktspårningsansvar råder för behandlande läkare.

Ackrediterad Ja
Nyckelord klamydia, DNA, smittspårning, fertilitetsutredning, kontrollprov, urin, uretra, cervix, vagina, öga. nasopharynx, nasofarynx, rektum, rectum, STD, STI, sexuellt överförbar
Senast uppdaterad 2015-06-24
Sidansvarig Margareta Lannér Sjöberg
Till toppen av sidan