Chlamydophila pneumoniae (TWAR), DNA

Analys och provtagningsanvisning

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Klinisk bild, insjukningsdatum.
Indikation/Bedömning

Misstanke om luftvägsinfektion/pneumoni orsakad av Chlamydophila pneumoniae (TWAR). Med PCR-diagnostik kan bakterien påvisas tidigt i sjukdomsförloppet.

Material/Provtagning

Använd Virusset med grön kork, tjock pinne. Rotera pinnen kraftfullt över tonsiller och gombågar, försök även att skrapa från bakre svalgväggen. Det är viktigt att få med epitelceller eftersom bakterien lever intracellulärt.
Efter provtagningen snurras pinnen några varv i vätskan i röret. Kasta därefter pinnen i riskavfallsburk. Skruva på korken. 

Vid PCR-analys av M. pneumoniae, C. pneumoniae (TWAR) och B. pertussis kan samma prov användas till alla tre analyserna.

Grön kork, tjock pinne

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport.

Övrigt Svar lämnas 1-4 arbetsdagar efter att provet nått laboratoriet.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad 2014-11-12
Sidansvarig Margareta Lannér Sjöberg
Till toppen av sidan