D-dimer (P-)

Analys och provtagningsanvisning

System P-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Misstanke om djup ventrombos, lungemboli respektive DIC (disseminerad intravasal koagulation).

Material/Provtagning

Citratrör, blå propp, innehåller 3.2 % (0.109 mol/L) natriumcitrat.
Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 10 gånger omedelbart efter provtagning.
Provtagning ska ske genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.

Ange provtagningstid.
Citratrör 

Hantering/Hållbarhet

Centrifugering inom 30 minuter efter provtagning. Centrifugering i 15 minuter vid cirka 4000 rpm eller 2000 g. Plasma överförs till ett avhällningsrör.
OBS! Lämna alltid kvar 5 - 7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.

Vid förvaring mer än 8 timmar fryses plasma.
Fryses plasman inom 6 timmar kan även APT-tid, Fibrinogen och PK analyseras på samma rör. 

Referensintervall
>17 år < 0,50

Enhet: mg/L

Ackrediterad  Ja
EDI-kod NPU19767
EDI-kod närlab ML200616
Senast uppdaterad 2014-11-21
Sidansvarig Ulrika Nienhuysen
Till toppen av sidan