ECP (S-)

Analys och provtagningsanvisning

Eosinofilt katjoniskt protein

System S-
Specialitet Klinisk Immunologi
Utförande laboratorium Akademiska laboratoriet,
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Remiss Allergi
Indikation/Bedömning

Ett mått på luftvägsinflammationen vid astma. För terapikontroll vid astma.

Material/Provtagning

Terumo Venosafe Serum-Gel tube i plast med art nr VF-075SAS.
Det är viktigt att röret är helt fyllt.
Vänd röret försiktigt flera gånger efter provtagning.
Röret får inte skakas eller mixas.
Se vidare info >>
Gelrör 

Hantering/Hållbarhet

Centrifugering ska utföras mellan 50 minuter - 2 timmar efter provtagningen.
Serum avskiljs direkt till ett plaströr och kan förvaras i kylskåp upp till 48 timmar innan nedfrysning.

OBS! Om transporten inte når analyserande lab inom 48 timmar måste serum frysas i -20°C.

Provskickning/transport:
Avhällt serum skickas i rumstemperatur om det når analyserande lab inom 48 timmar.
Om transporttiden överstiger 48 timmar måste provet beredas och skickas fryst (se ovan).
Fryst serum skickas i frysbehållare så att provet är fryst vid ankomst till analyserande lab.  

Plasma och hemolyserat serum kan ej användas!

Referensintervall

Se svar

Senast uppdaterad 2018-05-23
Sidansvarig Ulrika Nienhuysen
Till toppen av sidan