ESBL-producerande bakterier, screeningodling

Analys och provtagningsanvisning

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Ange att ESBL-screeningodling önskas.
OBS! Om även allmän odling önskas ska sådant prov skickas separat med egen remiss.
Indikation/Bedömning

Bakterier som producerar ESBL, d.v.s. betalaktamas med utvidgat spektrum, utgör ett växande antibiotikaresistensproblem.
För handläggning inom sluten vård och särskilda boenden, se Vårdgivarguiden, Behandlingsstöd

1.  Konfirmerande, kompletterande och uppföljande odlingar på patient med tidigare positiv odling.

2.  Odling av medpatienter för smittspårning.

Material/Provtagning

Faeces

Bakt.set med rosa kork.
Pinnen doppas direkt i faeces som samlats på ett papper eller i ett kärl. Stoppa pinnen i transportröret.Bryt av pinnen vid skåran. Skruva på korken ordentligt.

Rosa kork

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport. Provet bör nå laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning.

Övrigt

Svar lämnas vanligen efter 1– 4 dygn. Negativa provsvar kan ofta lämnas snabbare än positiva.

Nyckelord Bakterieodling, extended spectrum beta-laktamas, enterobacteriacae, faeces, feces, smittspårning
Senast uppdaterad 2015-12-04
Sidansvarig Margareta Lannér Sjöberg
Till toppen av sidan