Fritt T4 (S-)

Analys och provtagningsanvisning

Tyroxin fritt

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Misstanke på rubbad tyreoideafunktion eller vid terapikontroll.
Provtagning för analys av S-TSH och S-fT4 vid kontroll av tyroxinbehandling, bör utföras på morgonen innan patienten tar sin Levaxindos (24 timmar efter senaste dos).

Vid påbörjad tyroxinbehandling samt vid dosändring bör mätning av S-TSH och fT4 utföras tidigast sex veckor senare, eftersom det tar lång tid innan TSH-koncentrationen stabiliseras.

Material/Provtagning

Serumrör, gul/röd propp.
 

Referensintervall

 

  Ålder  Referensintervall   
0-12 mån Flickor 10-21
                   Pojkar 12-24
1-5 år        Flickor 12-19
                   Pojkar 11-21
 6-10 år   11-19
11-20 år 10-17
> 20 år 7,6 - 16

pmol/L

Referens: Chan MK, et al. Clin Biochem 2009;42:885-91

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU03579
Nyckelord fT4
Senast uppdaterad 2016-07-07
Sidansvarig Ulrika Nienhuysen
Till toppen av sidan