Glukos (vS-, S-)

Analys och provtagningsanvisning

System vS-, S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

För diagnos och kontroll vid diabetes, endokrinologiska utredningar.

Material/Provtagning

Serumrör, gul/röd propp.
Låt röret stå minst 30 minuter för fullständig koagulering. Centrifugera inom 1 timme vid cirka 4000 rpm eller 2000 g i 10 minuter.
Från rör utan tillsats avskiljs serum genast efter centrifugeringen och förs över till ett tomt plaströr (kan beställas här >>).
Serum från gelrör behöver inte avskiljas om serum är helt fritt från blodkroppar och når laboratoriet inom 24 timmar.
 

Hantering/Hållbarhet

Sänd provet till laboratoriet så snart som möjligt. Undantag är fredagar då prov ej bör sändas med post. Förvara proven i kylskåp i väntan på transport.
Vid långa helger (mer än två dagar) bör serumprover frysas. Viktigt! Ange på remissen/röret att provet har varit fryst.

S-Glukos på 5 mmol/L i ocentrifugerade ospecificerade rör minskar cirka 0,3 mmol per timme (6 % per timme), motsvarar cirka 1,5 mmol på 5 timmar.

I Vacutainerrör är minskningen cirka 0,1 mmol per timme, motsvarar cirka 0,55 mmol på 5 timmar.

Referensintervall
1 - 17 år, fastevärde 4,0 - 6,0
> 18 år, fastevärde 4,0 - 6,0
Diabetes mellitus ≥  7,0     

Enhet: mmol/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU02192
Senast uppdaterad 2014-11-17
Sidansvarig Ulrika Nienhuysen
Till toppen av sidan