Helicobacter pylori, antigen i faeces

Analys och provtagningsanvisning

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Kliniska symtom, antibiotikabehandling. Ange om provet varit fryst.
Indikation/Bedömning

Misstanke om infektion med Helicobacter pylori eller uppföljning av behandling av infektion.

För att provsvaret ska vara tillförlitligt bör provet tas tidigast fyra veckor efter behandling med antibiotika eller protonpumpshämmare.

Material/Provtagning

Sterilt plaströr utan tillsats med sked, transporthylsa om provet postas.

Fem skedar faeces förs ner i röret. Se anvisning >>

Faecesrör

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport. Provet bör anlända till laboratoriet inom 24 timmar, men kan förvaras upp till 72 timmar i kyl. Prov som inte beräknas nå laboratoriet inom ovanstående tidsram, fryses i -20 grader C i väntan på transport.

Övrigt Svar lämnas 2-3 arbetsdagar efter att provet nått laboratoriet.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad 2015-08-03
Sidansvarig Margareta Lannér Sjöberg
Till toppen av sidan