Helicobacter pylori, antikroppar (S-)

Analys och provtagningsanvisning

System S-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Serologi
Speciella remissuppgifter

Symtom, behandling, frågeställning

Indikation/Bedömning

Misstänkt infektion av Helicobacter pylori.
Avsaknad av antikroppar talar starkt emot helicobacterinfektion men antikroppar är vanligt förekommande även utan sjukdomssymtom. Provtagningstekniken rekommenderas ej för att kontrollera behandlingseffekt eftersom antikroppar kvarstår länge även efter lyckad behandling.

Material/Provtagning 5 mL venblod i gelrör. 
Gelrör 
Hantering/Hållbarhet Förvaras i kyl i väntan på transport. Om vänte- och transporttiden överstiger ett dygn bör serum avskiljas före transport.
Övrigt Svarstid ca en vecka. Provet undersöks med avseende på IgG-antikroppar.
Ackrediterad Ja
Nyckelord antikropp, IgG, blod, magsår, ulcus, gastrit
Senast uppdaterad 2015-05-25
Sidansvarig Marianne Bäckman
Till toppen av sidan