Hemoglobin (Hemoccult) (F-)

Analys och provtagningsanvisning

Hb

System F-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Aleris Medilab, närlaboratorier, tel. 08-123 192 42
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Påvisande av ökad mängd blod i avföringen. Framförallt vid misstanke om kolorektal blödningskälla, i första hand kolorektal cancer.

Analysen har otillräcklig känslighet för övre gastrointestinal blödning och skall i regel inte användas vid denna frågeställning.

Om dietföreskrifterna ej följs finns risk för falskt positiva resultat. Om patientinstruktionerna inte kan följas rekommenderas den alternativa metoden F-Hb, humanspecifikt.

Material/Provtagning

Ett testpapper (kuvert)  "Hemoccult" per prov.

Fiberrik kost med fullkornsbröd, kli och nötter rekommenderas, dock ej färsk, rå frukt eller grönsaker eller blodrik mat (t ex blodpudding, rått kött), ej heller C-vitamintabletter 3 dygn före och under provtagningen.
Prov tas från tre på varandra följande avföringar. Varje prov stryks ut tunt på hela området, ny spatel för varje utstryk.
Proven märks med namn, personnummer och datum. Skickas eller lämnas till laboratoriet.
Patientinformation inför provtagningen medföljer förpackningen.

Referensintervall

0 arb enh

Övrigt

EDI-koder:
NPU01393 F-Hemoglobin, prov 1 
ML200192 F-Hemoglobin, prov 1 (närlab) 
ML200047 F-Hemoglobin, prov 2 
ML200193 F-Hemoglobin, prov 2 (närlab) 
ML200048 F-Hemoglobin, prov 3 
ML200194 F-Hemoglobin, prov 3 (närlab) 
ML200049 F-Hemoglobin, prov 4 
ML200050 F-Hemoglobin, prov 5 
ML200051 F-Hemoglobin, prov 6 

Nyckelord F-hb, Fhb
Senast uppdaterad 2014-03-19
Sidansvarig Ulrika Nienhuysen
Till toppen av sidan