Hepatit B, DNA (B-)

Analys och provtagningsanvisning

System B-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium

Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi
tel. 08-123 191 20 

Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Serologiskt resultat avseende hepatit B skall anges. Information om eventuellt tidigare utfört hepatit B-DNA-test.
Indikation/Bedömning

Icke immunkompetent patient som kan ha starkt fördröjd serokonvertering.
Kontroll av behandling. Kontroll av svårbedömd antikroppstest.

Material/Provtagning

Minst ett 5 mL EDTA rör (lila propp) krävs. 
EDTA 

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyla.
Bör nå laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning.

Övrigt Svar anges i IU/ml.

Smittsamhetsbedöming, inför behandling, behandlingskontroll.
Svar lämnas inom en vecka.
Anmälningsplikt föreligger.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad 2018-03-28
Sidansvarig Margareta Lannér Sjöberg

 

Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi, 
tel. 08-123 191 20 - See more at: http://www.aleris.se/Har-finns-vi/Stockholm/Medilab/Aleris-Medilab/Analysforteckning/A2/Abscess-allman-odling/#sthash.VJvGawSY.dpuf
Till toppen av sidan