Hepatit B, antigen och antikroppar (S-)

Analys och provtagningsanvisning

System S-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Serologi
Speciella remissuppgifter Misstanke om exposition för hepatitsmitta.
Screeningundersökning. Immunitetskontroll.
Indikation/Bedömning

Vid misstanke om akut eller kronisk hepatit, stickskada eller annan exposition analyseras HBsAg och anti-HBc. 
Screening, intyg inför t ex visumansökan: enbart HBsAg analyseras.
Immunitetsundersökning, t ex före/efter vaccination:
anti-HBs analyseras.

Material/Provtagning

5 mL venblod i gelrör.
Gelrör 

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport.
Om vänte- och transporttiden överstiger 1 dygn bör serum avskiljas före transport.

Övrigt Svar lämnas efter 1- 3 dygn.Rutinmässigt undersöks HBsAg-positiva prov för smittsamhetsmarkörerna HBc-IgM, HBe-antigen och HBe-antikroppar. Positiva svar kommenteras. Anmälningsplikt föreligger.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad 2018-03-28
Sidansvarig Margareta Lannér Sjöberg
Till toppen av sidan