Järn (S-)

Analys och provtagningsanvisning

Fe

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Järntablett bör ej tas dygnet före provtagningen

Stor inom- och mellandagsvariation.

Rutinmässigt vid utredning av oklar anemi samt misstanke på järnbrist (utan anemi) eller hemokromatos.

Material/Provtagning

Provet tas före klockan 10 pga av dygnsvariation.
Serumrör, gul/röd propp.
 

Referensintervall
1 v - 11 år  5 - 28
12 - 18 år 5 - 34
> 18 år  9 – 34

Enhet: µmol/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU02508
Senast uppdaterad 2014-03-18
Sidansvarig Ulrika Nienhuysen
Till toppen av sidan