Katekolaminer (tU-)

Analys och provtagningsanvisning

System tU-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Karolinska Universitetslaboratoriet
Remiss Klinisk-Kemi
Speciella remissuppgifter Ange klockslag när urinssamling börjar och slutar samt urinvolym.
Indikation/Bedömning

Vid misstanke på feokromocytom och besläktade tumörer.

Material/Provtagning

Dygnssamling i dunk med saltsyra (20 mL HCl 6 mol/L)

Dunken få ej fyllas till mer än 1,5 L. Vid större volym använd fler dunkar.
Se Instruktion för samling av dygnsmängd urin.
Förvara urinen i kyl under uppsamlingsperioden. Samma prov och remiss till tU-Katekolaminer, tU-VMA och tU-5-HIAA.

Hantering/Hållbarhet

Skicka hela volymen eller blanda, mät urinen och häll av cirka 10 mL. 
Ange totalvolymen och uppsamlingsperiod på remissen.

Referensintervall

Se svar.

Övrigt

Samma prov räcker även till tU-VMA och tU-5-HIAA.

Nyckelord tU-Adrenalin, tU-Noradrenalin, tU-Dopamin
Senast uppdaterad 2014-01-07
Sidansvarig Ulrika Nienhuysen
Till toppen av sidan