Laktosintolerans, genotyp (B-)

Analys och provtagningsanvisning

System B-
Specialitet Klinisk Genetik
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Indikation:

Misstanke om primär laktosintolerans.

Kommentarer till bedömning:

Genotypen LCT -13910 T/T medför att patienten både under barnaåren och i vuxen ålder som regel kan bryta ner mjölksocker (laktos).

Genotypen LCT -13910 C/T medför att patienten både under barnaåren och i vuxen ålder som regel kan bryta ner mjölksocker, men enstaka patienter kan eventuellt ha en lättare laktosintolerans.

Genotypen LCT -13910 C/C medför att laktaskoncentrationerna i tunntarmen minskar under barnaåren och att patienten i vuxen ålder som regel inte kan bryta ner mjölksocker på grund av selektiv laktasbrist. Detta benämns primär laktosintolerans (adult hypolaktasi, adult laktosintolerans). De symtom som patienten utvecklar kan variera beroende på exponeringsgraden av laktos, tarmslemhinnans status och individuell känslighet.

Analysen kan inte användas för att påvisa sekundär laktos-intolerans orsakad av generell tarmepitelskada vid t.ex. celiaki eller inflammatorisk tarmsjukdom.

Material/Provtagning

EDTA-rör, 5 mL helblod.
EDTA

 

 

 

 

Mikrotainer EDTA-rör, minst 300 µL helblod.

Referensintervall

Bedömning:

T/T: Homozygot för bibehållen laktasproduktion.
C/T: Heterozygot för bibehållen laktasproduktion.
C/C: Genotyp förenlig med adult laktosintolerans.

Övrigt

Analysen har begränsat värde vid utredning av barn under ca 5 års ålder eftersom laktasaktiviteten hos dessa inte är beroende av genotyp.

Senast uppdaterad 2015-11-03
Sidansvarig Ulrika Nienhuysen
Till toppen av sidan