Lipas (S-)

Analys och provtagningsanvisningar

System S-
Specialitet Klinisk kemi

Utförande laboratorium

Aleris Medilab, avd klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk kemi
Indikation/Bedömning

Utredning av pankreassjukdom, speciellt pankreatit. Höga värden ses vid akut pankreatit och förhöjda nivåer kan kvarstå efter att pankreasamylas är normaliserat då lipas har ett något bredare diagnostiskt tidsfönster. Låga värden ses vid kronisk pankreatit och cystisk fibros.

Material/Provtagning Serumrör med gel, gul propp.
Serum skall vara hemolysfritt.

Referensintervall 0,22 - 1,00 µkat/L
Ackrediterad  Nej
EDI-kod  NPU03612
Senast uppdaterad  2017-09-01
Sidansvarig Ulrika Nienhuysen
Till toppen av sidan