Mycoplasma pneumoniae, antikroppar (S-)

Analys och provtagningsanvisning

System S-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Serologi
Speciella remissuppgifter Kliniska symtom och insjukningsdatum.
Indikation/Bedömning

Misstanke om genomgången infektion med Mycoplasma pneumoniae.
Vid misstanke om aktuell infektion, välj analys av M. pneumoniae-DNA med PCR-teknik.

Material/Provtagning

5 mL venblod i gelrör.
Akut- och konvalescensprov bör tas.
Konvalescensprov 2 - 3 veckor efter akutprov.
Gelrör 

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport. Om vänte- och transporttiden överstiger 1dygn bör serum avskiljas före transport.

Övrigt Svarstid ca 1 vecka.
Provet analyseras för IgM-och IgG-antikroppar. För diagnos krävs signifikant stegring av antikroppsnivån mellan akut och konvalescensprov. Enstaka prov ger mycket tveksam klinisk information eftersom antikroppar mot Mycoplasma pneumoniae är mycket vanliga.
Ackrediterad Ja
Nyckelord pneumoni, lunginflammation, luftvägsinfektion, blod, antikroppar, IgG, IgM
Senast uppdaterad 2018-03-28
Sidansvarig Margareta Lannér Sjöberg
Till toppen av sidan