Mycoplasma pneumoniae, antikroppar (S-)

Analys och provtagningsanvisning

System S-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Serologi
Det är inte längre möjligt att beställa analysen elektroniskt. Se vidare under Indikation/Bedömning.
Speciella remissuppgifter Kliniska symtom och insjukningsdatum.
Indikation/Bedömning

Från och med 2019-01-01 kommer denna analys att tas bort helt ur vårt sortiment. Se ytterligare information från Aleri Medilab, klinisk mikrobiologi, labinfo 2018-12-10.
Vi rekommenderar i första hand analys med PCR för diagnostik av M. pneumoniae DNA vid aktuell infektion.

Material/Provtagning

5 mL venblod i gelrör.
Akut- och konvalescensprov bör tas.
Konvalescensprov 2 - 3 veckor efter akutprov.


Svarsrutin Svarstid ca 1 vecka.
Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport. Om vänte- och transporttiden överstiger 1dygn bör serum avskiljas före transport.

Övrigt Provet analyseras för IgM-och IgG-antikroppar. Enstaka prov ger mycket tveksam klinisk information eftersom antikroppar mot Mycoplasma pneumoniae är mycket vanliga (över 60% av våra prover är positiva för IgG). För diagnos krävs signifikant stegring av antikroppsnivån mellan akut och konvalescensprov. 
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad 2018-11-30
Sidansvarig Ulla Östergren
Till toppen av sidan