PK (INR) (P-)

Analys och provtagningsanvisning

Protrombinkomplex (INR)

System P-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Aleris Medilab, närlaboratorier,
tel. 08-123 192 42
Remiss Klinisk-Kemi
Speciella remissuppgifter På remissen skall anges om patienten är under antikoagulationsbehandling.
Indikation/Bedömning

Screeningtest vid blödningsbenägenhet och kontroll vid behandling med K-vitaminantagonister.

Material/Provtagning

Citratrör, blå propp.
Fyll röret tills vakuum upphör. Vänd röret genast 10 gånger.
Citratrör 

Hantering/Hållbarhet

Efter provtagning skall röret förvaras och transporteras i rumstemperatur. Helblod och plasma är hållbart 3 dygn i rumstemperatur i förslutet rör.

Referensintervall

< 1,2
Terapeutiskt intervall vid AVK-behandling med normal intensitet: 2,0 - 3,0.

Övrigt Rekommendationer för användande av Coaguchek XS för patientnära mätning av PK (INR) Läs mer >>
Ackrediterad Ja
EDI-kod ML200302
EDI-kod närlab ML200191
Senast uppdaterad 2018-02-09
Sidansvarig Ulrika Nienhuysen
Till toppen av sidan