Parasit DNA (PCR-teknik), parasiter i faeces

Analys och provtagningsanvisning

Parasiter i faeces

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Vid utlandsvistelse måste landet anges.
Indikation/Bedömning

Misstanke om parasitsjukdom, screening efter vistelse i endemiskt område.

Material/Provtagning

Plaströr med sked, förpackat i transporthylsa om postat.

Faecesrör med sked.

 

 

 

 

 

Cirka 5 skedar faeces överförs till röret, som då ska vara fyllt till 1/3. I förekommande fall helst blodiga och/eller slemmiga partier.

Se provtagningsinstruktion >>

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport. Bör nå laboratoriet inom 24 timmar.

Övrigt Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Vid utomeuropeisk vistelse eller om misstanke på maskinfektion anges, så uförs också mikroskopering.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad 2017-05-11
Sidansvarig Margareta Lannér Sjöberg
Till toppen av sidan