Parasit DNA (PCR-teknik), parasiter i faeces

Analys och provtagningsanvisning

Parasiter i faeces

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Vid utlandsvistelse måste landet anges.
Indikation/Bedömning

Misstanke om parasitsjukdom.
Analysen påvisar endast Entamoeba histolytica, Giardia intestinalis och Cryptosporider.
Vid utom europeisk vistelse eller om misstanke på maskinfektion anges, så utförs också mikroskopering.
Vid misstanke om springmask tas tejpprov.

Material/Provtagning

Plaströr med sked, förpackat i transporthylsa om postat.

Faecesrör med sked.

 

 

 

 

 

Cirka 5 skedar faeces överförs till röret, som då ska vara fyllt till 1/3. I förekommande fall helst blodiga och/eller slemmiga partier.

Se provtagningsinstruktion >>

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport. Bör nå laboratoriet inom 24 timmar.

Övrigt Svar på DNA-analys lämnas inom 1-2 vardagar.
Svar på mikroskopering lämnas inom 1-4 vardagar.
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad 2018-04-20
Sidansvarig Margareta Lannér Sjöberg
Till toppen av sidan