Progesteron (S-)

Analys och provtagningsanvisning

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Misstanke om anovulation, corpus luteuminsufficiens och vid utredning av vissa tumörer.

Material/Provtagning

Serumrör, gul/röd propp.
 Serum, med och utan gel.

Referensintervall
Kvinnor:  
follikelfas < 4,8
mittlutealfas > 17
postmenopaus < 3,0
Män: < 3,0

Enhet: nmol/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU03242
Senast uppdaterad 2016-05-30
Sidansvarig Ulrika Nienhuysen
Till toppen av sidan