Prostata, biopsi, mellannål och TURP

Analys och provtagningsanvisning

 System  
Specialitet  Patologi och Cytologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk patologi och cytologi, 
tel. 08-123 192 00
Remiss Pat-Cyt M0010
Speciella remissuppgifter Datum och tidpunkt när preparatet lagts i formaldehyd. Adekvata uppgifter och sjukhistoria och undersökningsfynd. PSA-värde. Uppgifter om vad biopsimaterialet i sin helhet omfattar. Hur många mellannålsbiopsier som är tagna och var (teckning/mall/bild).
Antalet burkar skall anges på remissen. Numrering eller annan märkning på preparatburk måste överensstämma med remissuppgifter. (OBS! Ej märkning på burklocket då detta kan leda till förväxlingar!)
Material/Provtagning Mellannålar fixeras i 4% färgad buffrad formaldehydlösning.
TURP fixeras i 4% buffrad formaldehydlösning, ej färgad. 
Hantering/Hållbarhet Mellannålsbiopsier läggs på milliporefilter typ HAWP 0,45 µm/kaffefilter. Varje mellannålsbiopsi skickas i separat burk, om två biopsier tagits från samma lokal kan de läggas i samma burk. Numrera burkarna enligt remissuppgift.
TURP läggs i burk med 4% buffrad formaldehydlösning motsvarande minst 5x preparatets mängd. 
Senast uppdaterad 2016-11-16
Sidansvarig Siv Östberg
Till toppen av sidan