RNP70, antikroppar mot (S-)

Analys och provtagningsanvisning

Anti-RNP70

System S-
Specialitet Klinisk kemi/Immunologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk kemi,
tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid mixed connective tissue disease (MCTD).

Frånvaro av Anti-RNP70 tillsammans med förekomst av
Anti-RNP(U1) är stark förknippat med SLE.

Vid positiv ANA >25 enh med kornigt eller homogent mönster utförs anti-ENA screening.

Vid positiv anti-ENA screening analyseras specificiteten mot de ingående antikropparna anti-SSA, anti-SSB, anti-centromerer, anti-Scl-70, anti-RNP70, anti-RNP70(U1), anti-Sm, anti-jo-1.

Enskilda antikroppar kan även beställas separat. Anti-SSA och anti-SSB finns förtryckta på remissen, de övriga beställs under ”Övriga analyser”.

Om gränsvärden erhålls vid stark klinisk misstanke om inflammatorisk systemsjukdom, kan det vara av värde att ta om prover efter en tid för att se om antikroppskoncentrationen är stigande.

Se ytterligare information >>

Material/Provtagning

Serumrör, gul/röd propp.
Serum, med och utan gel. 

Referensintervall

< 10 kE/L

EDI-kod ML200431
Senast uppdaterad 2014-02-28
Sidansvarig Ulrika Nienhuysen
Till toppen av sidan