Svalgodling

Analys och provtagningsanvisning

System  
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Mikrobiologi
Speciella remissuppgifter Kliniska symtom, annan frågeställning än betahemolyserande streptokocker, insatt antibiotika eller ev. penicillinallergi.
Indikation/Bedömning

Misstänkt streptokockinfektion eller streptokock-bärarskap vid omgivningsundersökningar. Vid misstänkt infektion med arcanobakterier, difteribakterier eller annan speciell bakterie måste detta anges på remissen.

Vid frågeställning Angina vincentii utförs endast mikroskopisk undersökning, kontakta laboratoriet för vidare besked om provtagning.
Vi frågeställning Fusobacterium necrophorum ska detta anges.Samma provtagning men analysen är en PCR.

Material/Provtagning

Bakt.set med rosa kork.

Pressa ned tungan med spatel. Rotera pinnen över gombågarna och tonsillregionerna. Stoppa pinnen i transportmediumröret, bryt av den och sätt på korken ordentligt.

Rosa kork

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport.
Provet bör nå laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning.

Övrigt Svar lämnas 1-2 arbetsdagar efter att provet nått laboratoriet.Resistensbestämning utförs endast vid penicillinallergi eller om annat antibiotika än penicillin är insatt.
Ackrediterad Ja
Nyckelord bakterieodling, direktmikroskopi, svalginfektion, svalgsekret, tonsiller, streptokockinfektion, angina vincentii, beta-hemolyserande, beta-hämolyserande, resistensbestämning
Senast uppdaterad 2014-09-29
Sidansvarig Marianne Bäckman
Till toppen av sidan