Syfilis, antikroppar (S-)

Analys och provtagningsanvisning

System S-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi,
tel. 08-123 191 20
Remiss Serologi
Speciella remissuppgifter Misstanke om aktuell smitta eller symtom, symtomduration alternativt smittotillfälle. Tidigare känd syfilis och ev behandling.
Indikation/Bedömning

Misstanke om aktuell eller genomgången syfilis. Smittsamhetskontroll, kontroll inför visum eller annan rutinkontroll.

Material/Provtagning

5 mL venblod i gelrör.

Gelrör 

Hantering/Hållbarhet

Förvaras i kyl i väntan på transport. Om vänte- och transporttiden överstiger ett dygn bör serum avskiljas före transport.

Övrigt Svar lämnas inom 1 - 3 dygn.
Rutinundersökningen är specifik för syfilis, men diagnostiken skiljer inte mellan aktuell eller tidigare genomgången infektion. Vid positiv reaktion utförs konfirmation med kompletterande analyser.
OBS! Vid tidig syfilis är all serologi negativ.Positiva svar kommenteras.
Anmälningsplikt och kontaktspårningsansvar råder för behandlande läkare. Vid positivt fynd bör patienten remitteras till venereologisk klinik för uppföljning.
Ackrediterad Ja
Nyckelord Blod, antikroppar, screening, STD, STI, sexuellt överförbar, lues, treponema pallidum,
Senast uppdaterad 2015-05-25
Sidansvarig Marianne Bäckman
Till toppen av sidan