TBE, antikroppar (S-)

Analys och provtagningsanvisning

System S-
Specialitet Klinisk mikrobiologi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk mikrobiologi, 
tel. 08-123 191 20
 Remiss Serologi
 Speciella remissuppgifter Anamnetisk information är mycket viktig för bedömningen. Symtom, sjukdomsförlopp, insjukningsdag samt om patienten vaccinerats mot TBE skall alltid anges.
 Indikation/Bedömning

 Prov för serologisk TBE-undersökning tas för att
1. bekräfta misstanke om aktuell infektion (vid misstanke om vacinationssvikt, ange detta)
alternativt 
2. bedöma vaccinations/antikroppsstatus (ange "bedömning av antikroppsstatus"). 

 Material/Provtagning  5 mL venblod i gelrör.

 Hantering/Hållbarhet  Förvaras i kyl i väntan på transport. Om vänte- och transporttiden överstiger ett dygn bör serum avskiljas före transport.
Övrigt TBE-virus sprids till människa med fästingar, och akut sjukdom orsakad av detta virus uppträder därför vanligen i Sverige under perioden maj till oktober. 
Svar lämnas 1-4 arbetsdagar efter provets ankomst till laboratoriet. Provet undersöks med avseende på IgM- och IgG-antikroppar. Antikroppspositiva svar kommenteras. 
Ackrediterad Ja
Senast uppdaterad 2018-03-28
Sidansvarig Margareta Lannér Sjöberg
Till toppen av sidan