Transferrin (S-)

Analys och provtagningsanvisning

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

Vid utredning av oklar anemi samt misstanke på järnbrist (utan anemi) eller hemokromatos.

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.


Svarsrutiner Analyseras dagligen.
Referensintervall
1 v - 5 mån 1,3 - 3,2
6 mån - 11 år 2,1 - 3,5
Flickor 12 - 18 år 2,4 - 4,3
Pojkar 12 - 18 år 2,4 - 3,8
> 18 år  1,9 - 3,2

Enhet: g/L

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU26470
Senast uppdaterad 2018-11-22
Sidansvarig Ulrika Nienhuysen
Till toppen av sidan