Transferrinmättnad (S-)

Analys och provtagningsanvisning

System  S-
Specialitet Klinisk Kemi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk kemi
Indikation/Bedömning

Beräknas från S-TIBC/Transferrin och S-Järn, enligt formeln Järn/TIBC.

Material/Provtagning

Serumrör, gul/röd propp.
Serum, med och utan gel. 

Referensintervall

1 v - 11 år

0,16 - 0,35

12 - 18 år

0,08 - 0,31

Kvinnor 19 - 50 år

0,10 – 0,50

Kvinnor   > 50 år

0,15 – 0,50

Män   > 18 år

0,15 – 0,60

 

Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU04191
Senast uppdaterad 2017-09-04
Sidansvarig Ulrika Nienhuysen
Till toppen av sidan