E-remisser och E-svar

Att använda elektroniska analyssvar och elektroniska remisser är en fördel ur såväl integritets-, kvalitets-, miljö- som effektivitetsaspekt och Aleris Medilab ser detta som förstahandsvalet.

Brevlådetjänster

Vi samverkar idag med SLL EDI, CGM (profdoc)  och InfoSolutions som erbjuder e-brevlådetjänster för e-remisser och e-svar.

Journalsystem

Aleris Medilab tar idag emot e-remisser och skickar e-svar till ett flertal olika journalsystem. Det varierar från system till system hur remisser och svar kan tas emot/skickas. De flesta, men inte alla system, kan ta emot svar från Aleris Medilabs alla tre dicipliner (kemi, mikro och patologi). Vid uppsättning av lösning från en ny kund är det därför viktigt att kontakta Aleris Medilab i god tid för att diskutera lösning och för att få tid att testa flödena.

Om det egna journalsystemet saknar möjlighet att ta emot elektroniska svar finns möjlighet att via webbaserade tjänster få en avancerad funktionalitet för hantering av e-svar i  LabPortalen.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Aleris Medilabs MTI-avdelning för frågor kring vad som krävs för att er mottagning ska kunna få elektronisk svarsöverföring eller skicka elektroniska remisser.

Elektroniska svarstjänster och remisser omfattas liksom övriga tjänster inom laboratorieverksamheten av Aleris Medilabs kvalitetssäkringssystem.

Om du saknar e-provsvar

När svar uteblivit, kontrollera först om ditt journalsystem har försökt att hämta svaren. Vid problem, kontakta i första hand din journalsystemadministratör eller journalsystemleverantör.

När du ringer oss (08-123 191 91) vill vi att du har följande upgifter tillgängliga:

  • Typ av svar (mikrobiologi, kemi, patologi/cytologi)
  • Personnummer
  • Kombikakod eller kundnummer
  • Lid/Rid-nummer

Ingen support på journalsystem

Aleris Medilab har ingen support på hur labsvar hanteras och presenteras i ditt journalsystem. Vi hänvisar istället till journalsystemadministratör eller journalsystemleverantör. Tänk på att för att få support från journalsystemleverantör krävs ofta ett avtal.

Till toppen av sidan