E-remisser och E-svar

Att använda elektroniska analyssvar och elektroniska remisser är en fördel ur såväl kvalitets-, miljö- som effektivitetsaspekt och Aleris Medilab rekommenderar därför detta.

De flesta journalsystem har idag en labmodul som kan hämta e-svar från en central brevlådetjänst. Många journalsystem kan också skicka e-remisser från sina labmoduler. Om det egna journalsystemet saknar möjlighet att ta emot elektroniska svar finns möjlighet att via webbaserade tjänster få en avancerad funktionalitet för hantering av e-svar i LabPortalen.

Brevlådetjänster

Vi samverkar idag med SLL EDI, CGM (profdoc)  och InfoSolutions som erbjuder e-brevlådetjänster för e-remisser/e-svar. Aleris Medilab kan också hantera e-svar/e-remisser via brevlådetjänst eller webbaserad tjänst hos annan tredjepartsleverantör om så önskas.

Journalsystem

Aleris Medilab tar idag emot e-remisser från journalsystemen: Galactic, TakeCare, SwedeStar, Profdoc Journal III och Asynja .

Aleris Medilab skickar idag e-svar till journalsystemen: Galactic, TakeCare, SwedeStar, Profdoc Journal III, Profdoc Vision, Medidoc, Asynja, Melior, BMS Cross, Kapris, Linnéfiler m fl.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Aleris Medilabs MTI-avdelning för frågor kring vad som krävs för att er mottagning ska kunna få elektronisk svarsöverföring eller skicka elektroniska remisser.

Elektroniska svarstjänster och remisser omfattas liksom övriga tjänster inom laboratorieverksamheten av Aleris Medilabs kvalitetssäkringssystem.

Om du saknar e-provsvar

När svar uteblivit, kontrollera först om ditt journalsystem har försökt att hämta svaren. Vid problem, kontakta i första hand din journalsystemadministratör eller journalsystemleverantör.

När du ringer oss (08-123 191 00) vill vi att du har följande upgifter tillgängliga:

  • Typ av svar (mikrobiologi, kemi, patologi/cytologi etc.)
  • Personnummer
  • Kombikakod eller kundnummer
  • Lid/Rid-nummer

Ingen support på journalsystem

Aleris Medilab har ingen support på hur labsvar hanteras och presenteras i ditt journalsystem. Vi hänvisar istället till journalsystemadministratör eller journalsystemleverantör. Tänk på att för att få support från journalsystemleverantör krävs ofta ett avtal.

Till toppen av sidan