Webshop

2017-09-01 ersätter vi våra tidigare rekvisitionsblanketter med en webshop för beställning av provtagningsmaterial, remisser, transportmaterial med mera.

Bytet till en webshop kommer innebära att kunden får mer kontroll över sina rekvisitioner.
Man kan se vad som har beställts och när, samt se när materialet skickats ut från oss.
Utbudet av provtagningsmaterial kommer att vara detsamma som nu. 

För att en mottagning som är kund hos Aleris Medilab ska kunna använda sig av webshopen måste intresse anmälas via e-post till order.medilab@aleris.se.

 Vi behöver veta följande viktiga uppgifter:

  • Mottagning
  • Kundnummer/Kombikakod
  • Leveransadress
  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-postadress

 

Efter att ni har sänt in ovanstående uppgifter till oss återkommer vi med inloggningsuppgifter och handhavandebeskrivning till webshopen.

Du som redan är webshopskund kan logga in här


Rekvisitionsblanketten kommer även kunna användas efter 2017-09-01 om behov finns. 

Till toppen av sidan