24H-blodtrycksmätning

24-H

Undersökningen görs på remiss från husläkaren och kan vara bra vid utredning av ett varierande blodtryck.

På mottagningen kopplar sjuksköterska en blodtrycksmätare på armen som sedan sitter i 24 timmar. Dagen därpå kopplas blodtrycksmätaren bort av sjuksköterska för avläsning av dygnets blodtryckskurva.

Ibland kan man närmare behöva kartlägga hur ett blodtryck varierar under ett vanligt dygn.

Det kan behövas för att ta reda på 
  • Om du har högt blodtryck
  • Hur blodtrycket förändras över dygnet 
  • Om din blodtrycksmedicinering behöver justeras

Din läkare remitterar dig till undersökningen och ansvarar för uppföljningen. Du får komma upp till mottagningen en bestämd dag och ansvarig sjuksköterska utrustar dig med blodtrycksmätaren. Därefter får du ha på dig blodtrycksmätaren under ett dygn. Dagen efter kommer du tillbaka till mottagningen och återlämnar blodtrycksmätaren. Din läkare utvärderar resultatet.

Till toppen av sidan