Giftinformation

Giftinformation

Förgiftningstillbud bland barn inträffar oftast i 1 - 3-årsåldern, då barnet börjar undersöka sin omgivning. I ett obevakat ögonblick är olyckan lätt framme. De flesta av dessa tillbud är relativt ofarliga. Många gånger behöver man inte vidta några åtgärder alls. I andra fall räcker det till exempel med att ge dryck eller medicinskt kol hemma, men ibland behöver barnet övervakning eller behandling på sjukhus. Allvarliga förgiftningar bland barn är ovanliga, och dödsfall inträffar ytterst sällan. Det finns dock läkemedel och kemikalier där några få tabletter eller en enstaka klunk kan innebära risk för allvarliga symtom.

Förgiftingar, kemikalier och barn läs HÄR

Första hjälpen vid förgiftningar läs HÄR

 

Vid akuta förgiftnigar ring 112 

Till toppen av sidan