Jämställt föräldraskap

Jämställt föräldraskap

Vi på BVC arbetar med att främja ett jämställt föräldraskap och att stärka båda föräldrarnas roll.

Då barnet är ca 4 månader  ges alla pappor/partners möjlighet till ett eget samtal tillsammans med barnet på BVC. Då pratar vi bl a om förväntningar, din föräldrarroll, din tid med barnet och din psykiska hälsa. Samma möjlighet ges till modern då barnet är ca 6-8 veckor.

På hembesöket och vid 1-3 veckors ålder vill vi gärna träffa båda föräldrarna då vi vid dessa tillfällen samtalar lite extra kring föräldraskapet.

Till toppen av sidan