Jämställt föräldraskap

Jämställt föräldraskap

Vi på BVC arbetar med att främja ett jämställt föräldraskap och att stärka båda föräldrarnas roll.

Vi vill självklart träffa barnets föräldrar så ofta som möjligt på BVC-besöken.

Då barnet är ca 4 månader  ges alla pappor/partners möjlighet till ett eget samtal tillsammans med barnet på BVC. Samma möjlighet ges till modern då barnet är ca 6-8 veckor.

På hembesöket och vid 4 veckors ålder vill vi gärna träffa båda föräldrarna då vi vid dessa tillfällen samtalar lite extra kring föräldraskapet.

Till toppen av sidan