Diabetesmottagning

På diabetesmottagningen erbjuds regelbundna diabeteskontroller, kost- och motionsråd samt förskrivning av diabeteshjälpmedel.

Vi erbjuder dig diabetessamtal, utbildning och information. I samtalen tar diabetessköterskan upp bl.a kostrådgivning och motionstips.

Diabetessköterskan hjälper dig att komma igång med självtester av blodsockret. Hon finns också där som stöd för att komma igång med livsstilsförändringar.

Vi utför även årskontroller hos diabetessköterska och läkare för våra typ II-diabetespatienter. 

På Aleris Vårdcentral Björkhagen registrerar vi diabetespatienter till det nationellakvalitetsregistret NDR (Nationella Diabetesregistret) för att kunna utvärdera hur väl vi klarar av att sköta våra diabetespatienter.

Läs mer om diabetes på Svenska Diabetesförbundet

Telefontid till Diabetessköterska Karolina Kusing 
måndag-fredag kl 9-9.30 telefon 08-409 158 11 

Blankett för blodsockerkurva inför ditt besök hos diabetssköterskan finns här

Till toppen av sidan