Distriktsläkare/Läkare

Aleris Distriktsläkare

Våra läkare är specialister i allmänmedicin. Vi hjälper dig med såväl akuta som kroniska åkommor som inte kräver sjukhusvård. Vi undersöker, utreder, behandlar och remitterar vid behov.

Vi har ambitionen att ge god vård. Vi vet hur viktigt det är att ni patienter i möjligaste mån får träffa samma doktor, även om det gäller olika sjukdomar. Det är det som är finessen med allmänmedicin - vi kan se hela människan och inte bara en begränsad del.

När vi inte kan lösa ditt fall på egen hand vill vi erbjuda så bra remitteringar som möjligt. Förutom de sjukhus och mottagningar som landstinget erbjuder, har vi därför utarbetat en lokal samarbetslista med privata specialistläkare som vi har gott samarbete med.

Våra läkare

Fasta läkare

Mikaela Lundin, Specialist i allmänmedicin och medicinskt ledningsansvarig läkare

Karl Häggblom, Specialist i allmänmedicin och hemsjukvårdsläkare

Bermet Morén, Specialist i allmänmedicin 

Ming Yan Zhang, Specialist i geriatrik (start 1/4-18)

Richard Söderström, ST-läkare, specialist i allmänmedicin

Allan Mivule, ST-läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan