Samtalsmottagning

Behöver du någon att prata med? Du kanske behöver bearbeta någonting eller få perspektiv på ditt liv eller i din relation. Vårt psykosociala team ger dig stöd när du behöver. Vi kan erbjuda psykosocialt stöd i form av samtal för Dig som lider av psykisk ohälsa. Vanliga tillstånd som vi arbetar med är livskriser, ångest, stress, depression, oro, relationsproblem, sömnproblem och utmattningstillstånd.

Samtal hos våra psykoterapeuter

Samtal kan fördjupa din självkännedom och ge dig förståelse för hur du tänker, känner och handlar.
Du får perspektiv och verktyg som kan hjälpa dig att bryta negativa tankemönster och ett negativt beteende.  Självinsikt och fler valmöjligheter till hur du vill förhålla dig till en situation eller problem bidrar ofta i sin tur till ökad känsla av trygghet och välmående.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är alla leg psykoterapeuter med bl a KBT-kompetens.
Vi kan erbjuda stödjande samtal, krissamtal och psykoterapeutiska samtal /KBT.

Kontakt 

Besök till psykoterapeut sker efter kontakt med  distriktsläkare. Om läkaren bedömer att du behöver samtal kommer du att få en remiss till terapeuten.

Till toppen av sidan