Diabetesmottagning

Vi hjälper dig att sköta din diabetes.

Vi erbjuder dig diabetessamtal, utbildning och information. I samtalen tar diabetessköterskan upp bl.a kostrådgivning och motionstips.

Diabetessköterskan hjälper dig att komma igång med självtester av blodsockret. Hon finns också där som stöd för att komma igång med livsstilsförändringar.

Vi utför även årskontroller hos diabetessköterska och läkare för våra typ II-diabetespatienter.

På Aleris Vårdcentral Stureplan registrerar vi diabetespatienter till det nationellakvalitetsregistret NDR (Nationella Diabetesregistret) för att kunna utvärdera hur väl vi klarar av att sköta våra diabetespatienter.

Till toppen av sidan