Behövs remiss?

Det beror lite på vad du söker för.

Hjärt-, kärl- och lungundersökningar

Till vissa undersökninga, till exempel arbetsprov, ekokardiografi och EKG, behövs läkarremiss för att undersökningen ska omfattas av vårt avtal med Stockholms läns landsting. I dessa fall betalar du endast den patientavgift som gäller. Remiss får du av din husläkare eller annan läkare. Det går också bra att komma till oss på eget initiativ, utan remiss, men då får du bekosta undersökningen själv.

Hjärtläkarmottagning

Till vår läkarmottagning går det bra att komma utan remiss, Stockholms läns landstings patientavgifter och frikort gäller.

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar, flyg- och dykmedicinska undersökningar, hjärtscreening, utfärdande av medicinska intyg, tjänstbarhetsbedömningar och vaccinationer omfattas inte av vårt avtal med Stockholms läns landsting. Remiss behövs ej och undersökningen bekostar du själv.

Till toppen av sidan