Flygläkarkurs 2014

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum inbjuder till Flygläkarkurs

2014 års flygläkarkurs genomförs av Flyg- och Dykmedicinskt Centrum i samverkan med Transportstyrelsen. Kursen omfattar grundläggande flygmedicin och genomförs i enlighet med europeiska bestämmelser. KURSEN ÄR FULLBOKAD.

Målsättningen är att deltagaren efter genomförd kurs skall ha de kunskaper som krävs för att kunna söka och erhålla certifiering som flygläkare.

Certifikatet ger befogenheter att utfärda, förlänga och förnya medicinska intyg klass 2 (till exempel privatflygare, segelflygare och ballongflygare) och medicinska intyg för certifikat för lätta luftfartyg, samt att utföra relevanta medicinska undersökningar och bedömningar.

Omfattning

Egenstudier i egen takt (< 40 h) samt ett teoriskede 2014-11-23--30

Förkunskaper

Flygläkarkursen är öppen för alla sökande. Transportstyrelsen ställer dock särskilda krav för att utfärda ett certifikat för flygläkare. Den som ansöker om ett certifikat för flygläkare ska vara utbildad läkare med genomförd specialistutbildning; ha tillgång till lämplig infrastruktur samt kunna garantera medicinsk sekretess.

Kursavgift

12 000 kr exklusive moms

Anmälan

Läs först kursinformationen. Anmäl dig sedan på följande länk: Anmälan Flygläkarkurs 2014.

Anmälan ska vara insänd senast 2014-08-01.OBS: Anmälan ska sändas in, oavsett eventuell tidigare intresseanmälan. KURSEN ÄR FULLBOKAD.

Antagning/besked

Antalet kursplatser är begränsade. Inkomna ansökningar prioriteras av Transportstyrelsen som även, innan antagning, bedömer den sökandes lämplighet för auktorisation. Slutligt besked lämnas i augusti 2014.

Ytterligare information

Läs inbjudan och detaljerad information.

Tipsa en vän om flygläkarkursen 2014

Till toppen av sidan