Kvalitet och miljö

Aeris Fysiologlab, Aleris Medilab och Aleris Röntgen ingår i Aleris Diagnostik AB. Aleris Diagnostik AB har valt att bedriva kvalitetsledning enligt det internationella kvalitetssystemet ISO.

Aleris Fysiologlab har genom Flyg- och Dykmedicinskt Centrum på Sabbatsberg Närsjukhus auktorisation som Aeromedical Centre (AMC). Auktorisationen innebär bland annat att Flyg- och Dykmedicinskt Centrum, som ett av två AMC i landet, har rätt att genomföra undersökningar på blivande trafikpiloter. Auktorisationen utfärdas av europeiska luftfartsmyndigheten Joint Aviation Authorities (JAA) genom Luftfartsstyrelsen.

Kvalitetsstämpel

Auktorisationen som Aeromedical Centre är en tydlig kvalitetsstämpel av verksamheten vid Flyg- och Dykmedicinskt Centrum. Här arbetar personer med mycket hög kompetens och med målsättningen att Flyg- och Dykmedicinskt Centrum på Sabbatsberg skall vara ledande i Sverige inom sitt område.

Kvalitet och miljö

Vi strävar efter högsta kvalitet och arbetar enligt vårt ledningssystem som är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004 och våra kliniskt fysiologiska metoder är ackrediterade enligt ISO 17025: 2005.

Detta innebär att vi har ett välstrukturerat system där vi:
 • har patientsäkerheten i främsta fokus
 • tydligt beskriver våra arbetsmetoder och rutiner
 • uppdaterar och håller kvalitetssystemet levande
 • genomför och utvärderar kundmätningar till patienter/remittenter och uppdragsgivare
 • rapporterar uppkomna avvikelser, vidtar åtgärder och följer upp att åtgärder efterföljs
 • genomför regelbundna interna revisioner
 • regelbundet stämmer av vår verksamhet med uppdragsgivaren
 • introducerar och kompetensutvecklar våra medarbetare
 • har regelbundna externa revisioner av verksamheterna
 • uppfyller myndigheters krav på kvalitetsledning inom hälso- och sjukvården

Miljöpolicy

Aleris Diagnostik AB skall aktivt arbeta för en långsiktigt hållbar miljö genom att:
 • ta miljöhänsyn i handlingar och beslut så att den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet minskar
 • ta miljöhänsyn vid val av material, produkter, metoder och tjänster ständigt förbättra vårt miljöarbete
 • följa de miljölagar och krav som berör vår verksamhet
För att uppnå detta krävs att vi:
 • ställer miljökrav vid upphandling av varor och tjänster 
 • utför miljökonsekvensbedömningar inför större beslut
 • utvecklar vår miljökompetens och vårt miljömedvetande 
 • utvecklar rutiner för bästa riskhantering av avfallsprodukter minskar föroreningar från läkemedel och transporter
 • väljer ekologiska och närproducerade produkter där så är möjligt

Kontakt

Har du frågor om vårt kvalitets- och miljöarbete kontakta oss gärna.
Tfn: 08-128 695 00.

Till toppen av sidan