Priser

Priser för Hälsoundersökningar hittar du under repektive informationssida.

För andra prisuppgifter, t ex flyg- och dykmedicinska undersökningar, kontakta Katarina Nauwerck, platsanvarig på tfn 08-128 694 01 eller katarina.nauwerck@aleris.se

Om du har en remiss

Om du kommer på remiss från husläkare /annan läkare för hjärt-, kärl- och lungundersökning gäller Stockholms läns landstings patientavgifter och Frikort.

För utomlänspatienter

Du som bor utanför Stockholm är också välkommen till oss, men förutsättningarna är olika inom landstingen. Ibland kan vi behöva en betalningsförbindelse från ditt hemlandsting. Vill du komma till oss, ta kontakt med ditt hemlandsting för information om vad som gäller för just ditt landsting, eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Egen finansiering

Vi har möjlighet att ta emot patienter som betalar besök och behandling själv. För prisuppgifter, kontakta Katarina Nauwerck, platsanvarig, på tfn 08-128 694 01 eller mejl katarina.nauwerck@aleris.se

Till toppen av sidan