Remittentinformation

Vi utför landstingsfinansierad verksamhet som omfattar kliniskt fysiologiska undersökningar och läkarmottagning med inriktning på utredning och behandling av hjärt-, kärl- och lungsjukdomar.

Aleris Fysiologlab Flyg – och Dykmedicinskt Centrum är en del av Aleris Fysiologlab. Från den 1 juli 2010 har Aleris Fysiologlab direktavtal med Stockholms läns landsting för sömnverksamhet (diagnostik och behandling av sömnapné/snarkning). För övrig verksamhet (hjärta, lungor, kärl) har vi underleverantörsavtal.

Obs! Patienter boende utanför Stockholms läns landsting behöver vanligtvis en godkänd betalningsförbindelse från sitt hemlandsting.

Korta svarstider

Vi strävar efter att ha en nära kontakt med våra remittenter och har en hög tillgänglighet för frågor om undersökningar. Vi har korta svarstider - du som remitterar har i regel undersökningssvaret inom 2-4 arbetsdagar från undersökningstillfället.

Remisshantering

För dig som skickar pappersremiss

För att vi snabbt ska kunna boka in våra patienter för undersökning och undvika felbokningar ber vi dig att skicka remissen direkt till oss. Där kan du även informera oss om patienten t ex sitter i rullstol eller behöver tolk. Patienten får kallelse per post inom ett par dagar. Vår remiss kan du antingen beställa ifrån oss eller ladda upp här på vår hemsida.

För dig som önskar skicka elektronisk remiss

Vi  kan i dagsläget erbjuda elektroniska remisser och svar till användare av Profdoc Journal III och till TakeCare.

För dig med journalsystemet TakeCare

Om du använder journalsystemet TakeCare och tillhör SLSO kan du skicka elektroniska remisser till Aleris Fysiologlab. Vid frågor kan landstingsanslutna vårdenheter vända sig till Verksamhetsstöd eHälsas TakeCare förvaltning på telefonnummer 08-123 360 60,  övriga vänder sig till Central Samverkan TakeCare ( CSTC ) på www.samverkantc.se för att få funktionen påslagen.

För dig med journalsystemet ProfDoc Journal III

Om du vill ansluta dig för elektroniska remisser och svar från Profdoc Journal III kontakta Profdoc AB på tel. 018-470 26 10 (supporten) för information och hjälp med installation av EAN-kod och vår undersökningskatalog. Om du redan är uppkopplad för elektroniska remisser och svar mot oss sen tidigare behöver du inte göra någonting.

För övriga frågor om elektroniska remisser och e-svar kontakta gärna systemutvecklare Barbro Stubenruss
Telefon: 08- 128 694 85
E-post: barbro.stubenruss@aleris.se

Priser

För prisuppgifter kontakta Katarina Nauwerck, platschef på Aleris Fysiologlab Flyg- och Dykmedicinskt Centrum på tfn 08-128 694 01 eller katarina.nauwerck@aleris.se.

Priser för Hälsoundersökningar finns under respektive informationssida.

Till toppen av sidan