Hjärt- och kärlundersökningar

Många av oss kommer någon gång i livet att drabbas av besvär från hjärta eller kärl. Sjukdomar i hjärt- och kärlsystemet är mycket vanliga och utgör den största sjukdomsgruppen i Sverige.

Har du besvär från hjärt/kärlsystemet och söker din läkare kan hen vid behov remittera dig för vidare utredning till en speciell hjärtundersökning eller för läkarbesök hos en hjärtspecialist.

På vår hjärtmottagning kan du söka för olika hjärtsjukdomar eller hjärtbesvär, t.ex. hjärtsvikt, oregelbunden hjärtrytm, hjärtklappning, hjärtflimmer och kranskärlssjukdom. Hos oss arbetar erfarna hjärtspecialister.

Undersökningarna nedan, som t ex arbetsprov, omfattas av vårt vårdavtal med Stockholms läns landsting om tjänster inom klinisk fysiologi. 

Till toppen av sidan