Hjärtmottagning

På vår hjärtmottagning/kardiologmottagning kan du som är över 18 år söka för olika hjärtsjukdomar, hjärtbesvär och hjärtproblem. Vi utreder och behandlar t ex högt blodtryck, hjärtsvikt, oregelbunden hjärtrytm, hjärtklappning, förmaksflimmer, svimning, yrsel, förhöjda blodfetter och kranskärlssjukdom.

Sjukdomar i hjärt- och kärlsystemet är mycket vanliga och utgör den största sjukdomsgruppen i Sverige. Många av oss kommer någon gång i livet att drabbas av besvär från hjärta eller kärl.

Hos oss arbetar kvalificerade specialistläkare och sjuksköterskor med lång erfarenhet. 

För att vi bättre ska kunna bedöma ditt vårdbehov och göra rätt prioriteringar är det en fördel om du har en remiss. En remiss får du till exempel av din husläkare eller annan läkare.

Mottagning

Till toppen av sidan