Lungundersökningar

Andfåddhet, långvarig hosta och andra andningsproblem är vanliga symtom på olika lungsjukdomar men kan naturligtvis också bero på andra saker.

Undersökningar som kan bli aktuella vid en utredning är t ex spirometri och blodgas. Undersökningarna nedan, t ex spirometri, omfattas av vårt vårdavtal med Stockholms läns landsting om tjänster inom klinisk fysiologi.

Till toppen av sidan