Lungundersökningar

Från och med den 2/7 utför vi inte lungfunktionsundersökningar inom klinisk fysiologi på Aleris Fysiologlab Riddargatan utan hänvisar till våra enheter på FolkungagatanSabbatsberg och vid Sophiahemmet, där vi utökar verksamheten. Tel 08-128 695 00 (fr o m 2/7).

Till toppen av sidan